Od dnešního dne je systém ALL-IMP přístupný pro všechny sportovce!

Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům bude probíhat pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line.

Systém obsahuje anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a laboratorních vyšetření i výsledky vyšetření zobrazovacími metodami, doporučení, předepsané i vydané léky. Systém umožňuje sportovci vkládání svých vlastních informací, případně komentovat záznamy vložné zdravotnickými pracovníky. Bezpečnost dat je na 1. místě.