Všeobecné informace

Český olympijský výbor zařizuje novou službu pro sportovce pojmenovanou ALL-IMP, která umožní, aby sportovci mohli mít svá zdravotní data stále u sebe.

Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům bude probíhat pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line ale pouze na pokyn sportovce.

Systém obsahuje anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a laboratorních vyšetření i výsledky vyšetření zobrazovacími metodami, doporučení, předepsané i vydané léky. Systém umožňuje sportovci vkládat své vlastní informace, případně komentovat záznamy vložné zdravotnickými pracovníky. Bezpečnost dat je na 1. místě.

Informace pro sportovce

Vstup do projektu je dobrovolný, je benefit navíc, není to povinnost. Databáze je chráněna a zabezpečena – přístup pouze registrovaní účastníci systému.

Sportovec je majitelem veškerých dat a řídí přístup k nim! Nikomu jinému se data nesdílí, pouze těm, kterým dá sportovec přístup.

Hlavní výhody pro sportovce

  • Sportovec se může podívat na svoje záznamy - do svého účtu v systému ALL-IMP kdykoliv a kdekoliv pomocí mobilní aplikace. Uvidí svoji zdravotní kartu a také kdy a kým byl ošetřen.
  • Sportovec má neustále u sebe veškeré informace o svém zdraví, lékařské zprávy. Má přístup k informacím od dopingových organizací.
  • V maximální míře je omezena možnost dublování lékařské péče (Ošetřující lékař uvidí, s čím a kdo pacienta léčí a tak může plynule navázat v léčbě a lékařské péči.
  • V případě ošetření v zahraničí je možné zaslat přístupový kód ošetřujícímu lékaři, který se může podívat na lékařskou zprávu a začít s přípravou následného léčení.
  • V případě ošetření v zařízení, které nekomunikuje se systémem, je možné dočasně použít mobilní aplikace k oskenování papírové lékařské zprávy a zaslání do systému ALL-IMP.
  • Systém vyžaduje minimum práce pro sportovce, ČOV pomůže s procesem registrace.

Informace pro zdravotnická zařízení

Zapojení zdravotnických zařízení do projektu schvaluje ČOV. Pro automatickou komunikaci se systémem je nutná úprava, případně konfigurace vašeho informačního systému. Systém přijímá data ve formátu DASTA (případně HL7) a díky tomu je možná komunikace s většinou zdravotnických informačních systémů v ČR.

Systém je připraven na příjem dat z 3 zdrojů:
  • Zdravotnická zařízení
  • zdravotní pojišťovny
  • pacientská data - vlastní záznamy a poznámky